UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Akce proměnných (Variable Actions)

Metamodel: Variable Actions

Proměnnou zde není myšlena (jenom) proměnná známá z operací tříd, ale především proměnná v kontextu strukturovaného uzlu v diagramu aktivit (o tom bude řeč v další části). Akce totiž mohou k těmto proměnným přistupovat.

Žádná níže zmíněná akce nemění notaci, která je dána třídou Action.

Jak už bývá zvykem, máme tu výchozí třídu, kterou je VariableAction, která připravuje pro použití asociaci variable.

Třída ReadVariableAction přečte hodnotu dané proměnné a poskytne ji na výstupním pinu. Proměnná může být n-ární, určení pořadí, ve kterém jsou proměnné vraceny, je dáno uložením v proměnné.

Třída WriteVariableAction je abstraktní třída. Přidává k sobě vstupní pin jako hodnotu (value), se kterou pracují specializované třídy.

Akce AddVariableValueAction do proměnné vloží hodnotu danou na vstupním pinu. Atributem isReplaceAll lze řídit způsob vkládání. Pomocí vstupního pinu (insertAt) pak můžeme určit pořadí.

Opakem přidávání je akce RemoveVariableValueAction, která odebere z proměnné požadovanou hodnotu. Opět lze řídit způsob odstranění (atributem isRemoveDuplicates) a pořadí (removeAt).

Konečně poslední třídou je ClearVariableAction. Z názvu lze (správně) vyvodit, že tato akce odstraní (v atomické operaci) všechny hodnoty z proměnné a to bez ohledu na násobnost.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.