UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Diagramy tříd (Class diagrams)

Poměr otázek v testu: 30 %

Ačkoliv otázek z této oblasti je pouze 30 %, jde o nejdůležitější část pro pochopení celého UML. Pokud nevěnujete dostatek (a zřejmě i nejvíce) času a péče právě této kapitole, můžete to rovnou zabalit a jít si raději číst nějaký bulvár.

Balíky, na které jste v testu dotazováni, jsou následující:
 • Classes::Kernel
 • Classes::Dependencies
 • Classes::Interfaces

Diagramy tříd
Nebudete tázáni na všechny třídy z těchto balíků, ale velmi doporučuji si kapitolu Classes z UML standardu důkladně přečíst. Samozřejmě se (napoprvé, napodruhé, …) nestane, že budete chápat vše, ale čím častěji a frekventovaněji se k textu budete vracet, tím lepší obrázek si o třídách uděláte. A díky tomuto pak chápání ostatních části UML bude výrazně jednodušší (a rychlejší).

Balík Kernel je, jak již název napovídá, základem celého UML. Od něj se pak odvíjejí další balíky a třídy.

Zkouška se zaměřuje na tyto oblasti:
 • Základní koncept (třídy Element, Relationship, DirectedRelationship, Comment)
 • Jmenné prostory (třídy Namespace, PackageImport, PackageMerge, ElementImport, PackageableElement, Package)
 • Typové prvky (třídy TypedElement, Type)
 • Násobnost (třída MultiplicityElement, pojmy kardinalita, násobnost)
 • Určování hodnot (třídy ValueSpecification, OpaqueExpression, Expression, InstanceValue, LiteralSpecification a její specializace).
 • Omezení (třída Constraint)
 • Specifikace instance (třídy InstanceSpecification, Slot)
 • Klasifikátory (třída Classifier)
 • Vlastnosti (třídy Feature a její specializace, Parameter, Type, výčet ParameterDirectionKind)
 • Operace (třída Operation)
 • Vlastnost (třída Property)
 • Asociace (třída Association, pojmy agregace, kompozice, navigabilita)
 • Třída (třída Class)
 • Generalizace (třída Generalization)
 • Balíky (třída Packages, PackageMerge, PackageImport)
 • Závislosti (třída Dependencies a typy závislosti)
 • Rozhraní (třída Interface)
Protože tříd v balíku Classes::Kernel je opravdu hodně, na následujícím obrázku vidíte diagram generalizace všech tříd. Doporučuji jej mít stále u sebe, při pročítání UML standardu se mi mnohokrát osvědčil.
Generalizace v balíku Classes::Kernel

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.