UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Jak číst UML standard, část Superstructure

Bylo uvedeno, že základní úroveň znalosti standardu UML je uvedena v části Superstructure. Podívejme se tedy na to, jak s ní pracovat.

Pokud dokument ve formátu PDF otevřeme, můžeme se zhrozit téměř osmi set stran. Není však třeba podléhat svodům paniky. Pro základní úroveň si vystačíme s menším množstvím (odhadem tak čtvrtinou, možná ani to ne). První, úvodní kapitoly jsou takové to obecné povídání, které si stejně asi přečtete ze zvědavosti sami. Následují dvě rozsáhlé části (Part I a Part II) a dvě menší části (Part III a Part IV). Z každé nás bude zajímat něco. Jak se v nich ale orientovat?

Řekli jsme, že UML diagramy můžeme rozdělit do dvou skupin: strukturální a chovací. Tomu odpovídají i první dvě části Superstruktury. Ze strukturální nám stačí pouze část Classes, z chovací pak potřebujeme Activities, Composite Structures a Use Cases. Pro to ostatní pak ze třetí části je vhodné znát kapitolu 17.4 PrimitiveTypes. Konečně ze čtvrté části, což jsou vlastně přílohy, doporučuji tu první pod názvem Diagrams a nakonec prolétnout druhou a třetí (Keywords a Standard Stereotypes).

Pojďme si nyní předvést, jak se chovat k prvním dvěma částem. Pokud programujete v nějakém objektovém jazyce, jistě víte, že funkcionality (implementované typicky v metodách tříd) jsou dodávány v oddělených programových celcích (jednotky, balíky, knihovny). UML jakožto jeden z mnoha objektových jazyků je na tom naprosto stejně. Superstruktura vlastně není nic jiného než knihovna balíků, tříd a dalších prvků, které uživatel tohoto jazyka používá. Vemte si libovolný UML diagram. Každý prvek, který tam vidíte, je třída. V diagramu tříd se používá UML třída Class či Association nebo Generalization. V případech užití zase používáme třídy Actor a UseCase. Superstruktura pak říká nejen, jak tyto prvky zakreslit, ale jaké v nich a mezi nimi platí pravidla. Dozvíme se např., že generalizaci nemůžeme použít mezi třídami cyklicky. Uvidíme, že prvek uvnitř balíku může mít pouze dvě ze čtyř definovaných hodnot výčtového typu VisibilityKind (viditelnost) a mnoho dalšího.

Otevřete si tedy Superstrukturu a podívejte se na kapitolu 7 nazvanou Classes. První kapitola nazvaná Overview je základní seznámení s danou částí. Ačkoliv, nebo spíše právě proto, že to je seznámení, měli byste si ji řádně pročíst. Zvláště u některých oblastí obsahuje zásadní informace. Na ně navazuje kapitola Abstract Syntax. Zde je nejprve uveden diagram balíků, který nás informuje nejen o složení dané části, ale i to, jak jsou tyto balíky vzájemně závislé. Poté následují diagramy tříd z jednotlivých balíků. Ty jsou hodně důležité pro to, abyste věděli, v jakých vztazích jednotlivé třídy mezi sebou jsou. Nakonec je uveden popis jednotlivých tříd včetně sémantiky, pravidel, notace a případných příkladů. Tento způsob platí pro všechny kapitoly v částech I a II.

Při čtení se vám bude často stávat, že některé věci nepochopíte. Nic si z toho nedělejte. Na to, abyste byli schopni pochopit např. diagram balíků, musíte se naučit, co to balík je, co se děje při importu a spojení.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.