UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Klasifikátory (Classifiers)

Classifiers diagram of the Kernel package
Třída Classifier
Klasifikátor (třída Classifier) je abstraktní třída, která určuje instance, jež mají společné vlastnosti (features). Klasifikátor je výchozí třídou pro prvky, které uživatelé UML znají: třída, případ užití, komponenta a další.

S klasifikátorem jsou asociovány vlastnosti (features) – operace a atributy.

Klasifikátor je definován jako abstraktní, pokud je jeho popis neúplný. Mj. to znamená, že nelze vytvářet instance tohoto klasifikátoru. To, zda je klasifikátor abstraktní či nikoliv, je uvedeno ve vlastnosti (atributu) isAbstract. Výchozí hodnota je false.

Atribut isFinalSpecialization říká, zda je možné klasifikátor dále specializovat (hodnota false) či nikoliv. Výchozí hodnota je false. S tímto atributem je také nutno počítat v operacích spojování balíčků (třída PackageMerge). Tento atribut byl zaveden v UML 2.3.

Klasifikátor obsahuje také generalizaci, pomocí které se lze dostat na více obecného předka. Generalizace musí být acyklická a musí určovat směr.

Klasifikátor určuje typ.

Notace

Přestože jde o abstraktní třídu, standard definuje obecnou notaci (libovolný potomek ji samozřejmě může změnit). Výchozí notace je obdélník obsahující jméno klasifikátoru. Volitelně lze zobrazit „přihrádky“ (comparaments) oddělené vodorovnou linkou. Přihrádky obsahují vlastnosti nebo jiné členy klasifikátoru. Konkrétní typ klasifikátoru může být zobrazen ve francouzských uvozovkách nad jménem klasifikátoru.

Zobrazení libovolné přihrádky může být potlačeno. To, že je zobrazení potlačeno, ještě neznamená, že tam přihrádka není. Stejně tak může být potlačeno zobrazení typu, viditelnosti, výchozí hodnoty, násobnosti či řetězce vlastnosti. Opět platí, že potlačení zobrazení neříká nic o tom, zda tam dané vlastnosti jsou či nikoliv.

Pro lepší čitelnost lze zobrazit názvy přihrádek.

Notaci potlačuje např. třída Class (nezobrazuje «class») nebo případ užití (zobrazuje ovál namísto názvu klasifikátoru).

Názvy abstraktních klasifikátorů jsou zobrazeny kurzívou (viz víceméně libovolný obrázek ze standardu – mnoho tříd je abstraktních a proto i jejich názvy jsou zapsány kurzívou).

Atribut je zobrazován jako řetězec. Formát je určen v třídě Property.

Volitelně lze přidat řetězec {abstract} vedle či pod název abstraktního klasifikátoru.

Jednotlivé vlastnosti atributu mohou být zobrazeny ve sloupcích (namísto jednolitého řetězce).

Standard dále obsahuje vodítko pro zobrazování klasifikátoru, ale není závazné.

Příklad: Classifiers

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.