UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Miscellaneous basic notation

Poměr otázek v testu: 10 %

Oblasti:
 • Primitivní datové typy definované v UML
 • Základní notace modelování v UML:
  • Diagramy – protože diagramy nejsou to hlavní, co nám UML standard předepisuje, tak pro potřeby první úrovně OCUPu je třeba znát pouze základ pro diagram (tj. hlavičku a že existuje oblast pro prvky diagramu). Není třeba se nazpaměť učit, které diagramy jsou které, ale stačí je rozpoznat pouze pasivně dle jména, a co přibližně zobrazují. Výjimkou jsou takové diagramy (resp. prvky diagramů), které jsou přímo tématem této zkoušky.
  • Stereotypy – Chce to znát základní myšlenku stereotypů. Doporučuji také podívat se ještě na klíčová slova a hlavně na rozdíl mezi nimi a stereotypy. Často se to totiž zaměňuje a chybuje se v tom.
  • Slovníček pojmů – je třeba znát definice základních pojmů i z praktického hlediska. Zatím jsem bohužel nenašel, které jsou ty základní. Rozhodně stojí za to vědět rozdíl mezi modelem a diagramem.
 • Základní notace chování UML – těžko říct, co si pod tím představit. Snad jen to, že jste ale-spoň dva diagramy za život nakreslili.
Datové typy
DataTypes diagram of the Kernel package
UML standard definuje třídu datový typ (DataType) a dva její potomky: základní typ (PrimitiveType) a výčet (Enumeration).

Třída DataType

Třída DataType je typ, jehož instance jsou identifikovány pouze svou hodnotou (např. řetězec nebo adresa). Jinými slovy dvě instance třídy DataType se stejnými hodnotami atributů jsou nerozlišitelné. Datový typ může mít další atributy a vlastnit operace.

Notace

Datový typ se zakresluje do obdélníku s klíčovým slovem primitive nad názvem datového typu nebo je odkazován v řetězci obsahující název datového typu.

Příklad:
Příklad: Datové typy

Třída PrimitiveType
Třída PrimitiveType je jednoduchý datový typ bez struktury. Algebra, která je nad tímto typem postavená, je popsána mimo UML (což znamená, že v UML jako operaci tohoto typu nemodelujeme např. násobení či odečítání).

UML samo o sobě definuje v balíku PrimitiveTypes (dříve popsaného v Superstruktuře, od UML 2.4.1 v Infrastruktuře) následující základní typy:
Základní datové typy UML
 • Integer (…, -2, -1, 0, 1, 2, …)
 • Boolean (true, false)
 • UnlimitedNatural (0, 1, …) – libovolný počet je značen hvězdičkou (*)
 • String je část textu. Sémantika je odvozena od záměru k jeho použití. Hodnota je ohraničena dvojitými uvozovkami.
 • Real – reálná čísla. Přibylo s UML 2.4.1. Př.: 1, -4, 0,3, 345,0432, 2,67E78.
Výše uvedené datové typy byly navrženy ve specifikaci metamodelu. Mohou být použity i v modelech, ale aplikace si většinou vytvoří vlastní knihovnu datových typů.

Příklad
Příklad: Základní datové typy

Enumeration
Třída Výčet (Enumeration) představuje jednoduchý datový typy, jehož hodnoty jsou dány omezenou množinou hodnot. Je-li potřeba, můžete rozšířit již existující seznam hodnot z jiného balíku nebo profilu.

Příklad:
Příklad: Výčtový typ

Diagram
UML model se skládá z různých elementů (např. třída, balík, aktivita). UML diagram je grafická reprezentace části UML modelu neboli jakýsi náhled na model. Ne všechny elementy modelu musí být nutně v některém z diagramů.

Každý diagram má oblast obsahu (content area). Volitelně má tato oblast rámeček a hlavičku.

Jakákoliv informace v diagramu může být potlačena (suppressed). Pokud tedy něco v diagramu není zobrazeno, neznamená to, že to tam není! Potlačení může být buďto obecné (např. skryj všechny metody) nebo konkrétní (např. nezobrazovat konkrétní asociace či třídy). Stejně tak pozor na implicitní hodnoty, které se typicky nezobrazují.

Notace:
Notace diagramu

Příklad diagramu případu užití:
Příklad: Diagram případu užití

Typ diagramu je volitelný. Může se použít celý název typu (sloupeček Název v následující tabulce) nebo zkratka. Obojí znění je pouze doporučení, standard jej nevyžaduje.

Diagram               Název         Zkratka
Diagram aktivit       activity      act
Diagram tříd          class         class
Komponentový diagram  component     cmp
Diagram nasazení      deployment    dep
Diagram interakcí     interaction   sd
Diagram balíků        package       pkg
Stavový diagram       state machine stm
Diagram případů užití use case      uc

Název diagramu je povinný.

Parametry se používají pro parametrizované modely (pro zkoušku úrovně Fundamental není třeba znát více).

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.