UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

OCUP – Certifikace znalostí UML 2

S možností certifikovat si své znalosti UML přišlo sdružení OMG v roce 2004 (co si budeme povídat, je to mimo jiné fajn způsob, jak si přijít k penězům). To rozdělilo znalost standardu na tři úrovně. K absolvování první, základní (v angličtině Fundamental) nepotřebuje žádné předpoklady. Druhá úroveň, střední (v angličtině Intermediate) požaduje úspěšné složení základní úrovně. Třetí úroveň, pokročilá (v angličtině Advanced) pak obdobně vyžaduje úspěšné složení předchozích dvou.

O tom, zda je dobré složit zkoušku nebo ne, se vedou (často i horlivé) diskuse. Ve skutečnosti však neexistuje, jak už to bývá, universální odpověď. Tím, že zkoušku úspěšně absolvujete, dokážete, že o UML něco víte (a není toho málo). Někteří dokonce mají pocit, že se díky němu z nich rázem stanou analytici či programátoři, což je špatně. Certifikátem pouze prokazujete, že máte znalosti části standardu UML. Neříká však nic o vašich schopnostech UML používat.

Na škodu zkoušky je, že abyste uspěli, stačí správně odpovědět na poměrně malé procento otázek (např. u základní úrovně to je necelých 58 %). Osobně si myslím, že 70 % by bylo lepší, sám bych však prosazoval 80% úspěšnost.

Obecně lze lidi, kteří chtějí zkouškou projít, rozdělit do několika skupin. Každý zájemce pak může patřit do více z nich:
  • Chci mít položku do životopisu: co si budeme povídat, do této skupiny patří asi každý z nás. Zaměstnavateli tím potvrzujeme vlastní slova, když tvrdíme, že známe UML. Někomu to pomůže při žádosti o vyšší mzdu, někomu při hledání nového zaměstnání a někomu vůbec.
  • Chci si potvrdit, že UML umím: sem patří lidé, kteří UML používají každodenně a chtějí se ujistit, že jej opravdu umí používat správně. Tito lidé to mívají nejlehčí, neboť při přípravě si často jen potvrzují, co už znají, nebo si některé znalosti upraví či doplní.
  • Chci se přípravou na zkoušku něco dozvědět: zde jsou lidé, kteří UML příliš neznají, ale chtěli by jej poznat. Dosud pár diagramů nakreslili, ale spíše se nechali vést některým z CASE nástrojů.
Jistě vás pak napadne otázka, pro kterou že to skupinu je tato kniha. Odpovím trochu jinak: rozhodně není pro ty, kteří patří pouze do první skupiny. Text, který je vám předkládán, totiž obsahuje o UML poněkud více, než to, co budete při zkoušce potřebovat. Noří se hlouběji do sémantiky jednotlivých tříd a popisuje některé jevy, na které se vás při zkoušce ptát nebudou. Na druhou stranu vás výklad zavede do oblastí, které by vám jinak zůstaly skryty. A zůstaly by skryty zcela zbytečně. Rozhodně se ale při výkladu nebudu odchylovat od problematiky vyžadované danou úrovní zkoušky.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.