UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Příloha B: Příklady testových otázek - úroveň Fundamental


Otázky
Otázka č. 1: Jak se nazývá instance asociace?
Otázka č. 2: Co značí následující symbol v diagramu aktivit?
Otázka č. 3: Co znamená zkratka UML? (ano, i taková otázka se tam může vyskytnout. Mě se ptali na UML nebo OMG, už nevím, na kterou přesně)
Otázka č. 4: Ze které třídy v UML vychází všechny ostatní?
Otázka č. 5: Oddělení zpracování faktur má 4 zaměstnance. Všichni mohou zadávat faktury. Jejich nadřízený může faktury schvalovat. Kolik jsme popsali aktorů?
Otázka č. 6: Co je součástí aktivity?
Otázka č. 7: Jaká je notace pro poskytované rozhraní?
Otázka č. 8: Jak se zapisuje omezení (constraint)?
Otázka č. 9: Co je z diagramu aktivit na obrázku?
Otázka č. 10: Do které akce (kterých akcí) bude předán pešek (token)?
Otázka č. 11: Co lze říct s jistotou a co s neurčitostí o případu užití Use Case 2?
Otázka č. 12: Co je zachycováno případy užití?Otázka č. 13: Které násobnosti jsou špatně? A) 5..7 B) -2..2 C) 4+8..* D) 4..4 E) 0-2 F) 0..1 G) 2..0 H) 3,5,7 I) 7..*

Odpovědi

Otázka č. 1: Link.
Otázka č. 2: Objekt.
Otázka č. 3: Unified Modeling Language.
Otázka č. 4: Element.
Otázka č. 5: Dva.
Otázka č. 6: Akce a hrany.
Otázka č. 7: „Lízátko“.
Otázka č. 8: do složených závorek.
Otázka č. 9: Akce s pinem.
Otázka č. 10: Nelze určit. Důležité je ale to, že právě do jedné.
Otázka č. 11: Jisté je to, že Use Case 2 rozšiřuje nebo zahrnuje Use Case 1. Z diagramu můžeme usoudit, ale ne tvrdit s jistotou, že Use Case 2 rozšiřuje Use Case 1, protože asociace aktora je s Use Case 1.
Otázka č. 12: Jednak chování systému z pohledu uživatele a jednak požadavky na systém.
Otázka č. 13: B, E, G, H

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.