UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Příloha B: Příklady testových otázek - úroveň Intermediate

Otázky

Otázka č. 1: Co reprezentuje instanci artefaktu? Vyberte všechny správné odpovědi (v ostrém testu se vždy uvede, kolik odpovědí je správných):
a) Obdélník s názvem souboru, který musí existovat.
b) Obdélník s ikonou ohnutého listu papíru v pravém rohu.
c) Obdélník s ikonou ohnutého listu papíru v levém rohu.
d) Nepodtržený název instance.
e) Stereotyp «file»
f) Klíčové slovo «file»
g) Stereotyp «artefact»
h) Klíčové slovo «artifact»

Otázka č. 2: Která z následujících metatříd reprezentuje ortogonální část stavového diagramu nebo kompozitu?
a) Device
b) Clause
c) Port
d) Region

Otázka č. 3: Které z následujících metatříd je rozšířena, aby umožnila klasifikátoru implementovat rozhraní?
a) Abstraction
b) Realization
c) Usage
d) Substitution

Otázka č. 4: Která z následujících metatříd je rozšířena o možnost spouštět akci na portu?
a) CallAction
b) SendObjectAction
c) InvocationAction
d) ObjectAction

Otázka č. 5: Které vlastnost říká, zda je port soukromý nebo veřejný? (neuvádím možnosti, v testu však vždy jsou)

Otázka č. 6: Jak je reprezentován chovací port?

Otázka č. 7: Vzhledem k syntaxi name [:classifier], co reprezentuje name?
a) Název profilu
b) Název vlastnosti
c) Název klasifikátoru
d) Název stereotypu

Otázka č. 8: Která třída metamodelu slouží pro spojení dvou částí, kde jedna službu nabízí a druhá ji vyžaduje?
a) Delegation
b) Parameter
c) Merge
d) Assembly

Otázka č. 9: Která z následujících metatříd ukončuje pouze konkrétní token v aktivitě, ne však běh celé aktivity?
a) JoinNode
b) ParameterNode
c) FlowFinalNode
d) CentralBufferNode
e) FinalNode

Otázka č. 10: Která metatřída přivádí tok do metatřídy CentralBufferNode?

Otázka č. 11: Jaká je notace hluboké historie?

Otázka č. 12: Která z následujících návěští jsou součástí UML ve stavovém diagramu?
a) exit
b) loop
c) entry
d) do
e) enter

Otázka č. 13: Která z následujících tříd slouží jako umístění, kam lze vložit artefakt?
a) Pin
b) Node
c) ProfileApplication
d) Manifestation

Otázka č. 14: Který z následujících stereotypů náleží artefaktu?
a) library
b) service
c) subsystem
d) entity

Otázka č. 15: Jaký je rozdíl mezi tagem a tagovou hodnotou?

Odpovědi

Otázka č. 1: b, d (pamatujte si, že stereotyp jako jediný nemusí mít název instance podtržený), h.
Otázka č. 2: d
Otázka č. 3: b
Otázka č. 4: c
Otázka č. 5: isService
Otázka č. 6: Od portu vede dovnitř klasifikátoru linka napojená na elipsu.
Otázka č. 7: b
Otázka č. 8: d
Otázka č. 9: c
Otázka č. 10: ObjectFlow
Otázka č. 11: Písmenko H s hvězdičkou, to celé v kolečku.
Otázka č. 12: a, c, d
Otázka č. 13: b
Otázka č. 14: a
Otázka č. 15: Tag je atribut stereotypu, tagová hodnota je hodnota přirazená do instance atributu stereotypu.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.