UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Příloha C: Některé vyřešené otázky z knihy [ocup-cg]

Kniha [ocup-cg] na za kapitolami vždy pár otázek, zde nabízím odpovědi na většinu z nich.

Zkouška úrovně Fundamental

2.2.2.1: Element
2.2.2.2: Zde přímo viz daná podkapitola.
2.2.2.3: Ano. Viz násobnost 1..* u vztahu mezi DirectedRelationship a Element.
2.2.2.4: Bez pochyb ano.
2.2.3.1: Libovolný PackageableElement a jeho potomek, který je v nějakém jiném balíku. Poznámka: opravdu musí být v nějakém balíku?
2.2.3.2: Ne, pouze pro ElementImport.
2.2.3.3: Private import nedovolí jiným jmenným prostorům importovat privátně importované. Public import ano. Jinými slovy privátní import není transitivní operace (tj. pokud A importuje B a B privátně importuje C, pak v A nejsou prvky z C vidět. Pokud by import C do B byl veřejný, pak by A prvky z C vidělo).
2.2.4.1 Atribut, parametr (Parameter), LiteralInteger…
2.2.4.2 Jednoduchý datový typ (DataType), třída (Class), asociace (Association).
2.2.5.1: Interval definovaný minimem a maximem.
2.2.5.2: Násobnost je interval povolených kardinalit (viz kapitola ……).
2.2.6.1: Jde o výraz, který je zaznamenán v nějakém konkrétním jazyce. Jde o třídu OpaqueExpression.
2.2.6.2: Stromovou strukturu (návrhový vzor Kompozice) výrazu.
2.2.7.1: V hranatých závorkách dle syntaxe: '{' [ ':'] '}'
2.2.7.2: xor
2.2.8.1: Slot reprezentuje hodnotu strukturovaného elementu, který je součástí popisu instance (např. atribut). Popis instance (instance specification) je konkrétní instancí v modelovaném systému.
2.2.9.1: Např. třídu (Class), komponentu (Component), účastníka případu užití (Actor), …
2.2.10.1: Feature je předek strukturální vlastnosti, stejně tak i chovací vlastnosti.
2.2.10.2: in, out, inout a return.
2.2.11.1: Jde o návratovou hodnotu.
2.2.11.2: copy and paste z textu.
2.2.11.3: postconditions a bodyCondition nemusí být splněny.
2.2.12.1: Atributem je nazývána vlastnost, která je vlastněna jiným klasifikátorem nežli asociací (přes ownedAttribute).
2.2.12.2: Vlastnost, která není na řídícím konci, je atributem asociace.
2.2.12.3: Viz notace.
2.2.12.4: Třídy Class a Assotiation.
2.2.12.5: Asociace popisuje množinu n-tic, jejíž hodnoty odkazují na typové instance. (tak tomu fakt nerozumím).
2.2.14.1: Classifier.
2.2.15.1: Je to element, který v kontextu generalizace může být změněn či doplněn o další vlastnosti či operace.
2.2.15.2: Od specializovaného klasifikátoru k obecnějšímu.
2.2.16.1: Podle mě nesmyslná otázka. V UML 1.x byla možná generalizace, ale ta byla v UML 2.x na-hrazena právě operací spojení. Ovšem v knize je uveden jinej odstavec. Vypadá to, že se prohodily otázky 1 a 2.
2.2.16.2: To fakt netuším, co tou otázkou myslí.
2.2.17.3: Je to poměrně rozsáhle popsáno výše.
2.2.17.1: Specifikace či implementace elementu.
2.2.17.2: Od závislého k vyžadovanému.
2.2.17.3: Viz text, netřeba to tu opakovat.
2.2.17.4: Viz text, netřeba to tu opakovat.
2.2.17.5: Viz text, netřeba to tu opakovat.
2.2.17.6: Viz text, netřeba to tu opakovat.
2.2.17.7: Viz text, netřeba to tu opakovat.
2.2.18.1: Sadu souvisejících vlastností (features) a pravidel.
2.2.18.2: InterfaceRealization (v původním návrhu UML 2.x bylo Implementation).
2.2.18.3: Lízátková notace.
2.3.2.1 Executing Behavior a Emergent behavior.
2.3.2.2 Ano.
2.3.2.3 Kernel::Classifier nikoliv, ovšem BehavioredClassifier ano.
2.3.2.4 Pokud je chování vlastněno instancí třídy BehaviorClassifier, pak tento klasifikátor je kontex-tem. Jinak je kontext první BehavioredClassifier, na který se lze dostat řetězcem vlastnění.
2.3.3.1 Událostí.
2.3.3.2 -
2.3.3.3 Trigger or operational call.
2.3.3.4 Zodpovědný za výběr správného chování, které se má na základě události spustit, je příjemce signálu.
2.3.4.1 Aktivní objekt má možnost vlastnit vlastní řízení běhu.
2.4.1.1: Je to sekvence akcí řídících model a objektové toky.
2.4.1.2: Akce je abstraktní třída. Obecně akce je dále nedělitelný krok.
2.4.1.3: Pin je parametr akce.
2.4.1.4: Řídící a objektové.
2.4.1.5: Akce, Objektové uzly a řídící uzly.
2.4.2.1: Token musí přijít po všech vstupních hranách.
2.4.2.2: Na všech.
2.4.2.3: Token je vložen na libovolnou výstupní hranu (nepredikovatelné) a v případě příchozího tokenu je akce spuštěna hned. Pokud přijde token po jiné hraně, je akce spuštěná znovu.
2.4.3.1: Žádný.
2.4.3.2: Pouze to, že token je umístěn na každou hranu.
2.4.3.3: Aktivita je ukončena při doputování prvního tokenu.
2.4.3.4: Je to chování, které je spuštěno a jeho výsledek je pak dostupný každé výstupní hraně.
2.4.4.1: Objektový token je umístěn na každý vstupní parametr.
2.4.4.2: Objektový token je umístěn na každý výstupní parametr.
2.4.4.3: Libovolné množství.
2.4.4.4: Kdykoliv.
2.6.2.1: Je to oblast, ve které je chování případu užití vykonáváno.
2.6.2.2: Ne.
2.6.2.3: Classifier.
2.6.2.4: Panáček, třídní anebo libovolný obrázek, ale bez stereotypu.
2.6.2.5: BehavioredClassifier.
2.6.2.6: Ovál nebo klasifikátorový.
2.6.2.7: Třída Classifier a její potomci.
2.6.3.1: Od vkládajícího ke vkládanému.
2.6.3.2: Ne.
2.6.3.3: Od rozšiřujícího k rozšiřovanému.
2.6.3.4: Libovolné množství.
2.6.3.5: Ne.
2.6.3.6: Ne.

Zkouška úrovně Intermediate

Bude postupně doplňováno.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.