UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Standard UML

Standard UML se skládá z následujících čtyř částí:
  • Infrastruktura (Infrastructure): Jádro architektury, profily a stereotypy. Jde o metamodel schovaný na pozadí UML specifikace.
  • Superstruktura (Superstructure): Statické a dynamické elementy modelů. UML je zde popisované především z hlediska uživatele (tj. analytik či programátor).
  • Object Constraint Language (OCL): Formalizovaný jazyk používaný pro výrazy v modelech (typicky vstupní a výstupní podmínky).
  • Diagram Interchange: Specifikace formátu pro výměnu elementů nebo diagramů mezi různými modelovacími nástroji.
Úroveň shody se standardem (Compliance levels)
UML standard je poměrně rozsáhlé, surrealistické dílko o mnoha stovkách stran popsaných (jak jinak než) drobným písmem bez odlehčujících ilustrací. Protože pojmout takové množství informací nezvládají ani jeho autoři, je možné jej rozdělit do čtyř úrovní znalostí:
  • Úroveň 0 formálně je specifikováno v infrastruktuře. Obsahuje základní, životně důležité elementy pro modelování tříd.
  • Úroveň 1 Jednoduše řečeno, jde o základní diagramy, resp. nepoužívá se vše, co standard nabízí. K úrovni 0 přidává případy užití, interakce, struktury, akce a aktivity.
  • Úroveň 2 Rozšiřuje možnosti definované v předchozí úrovni a přidává diagramy nasazení, stavové diagramy a profily.
  • Úroveň 3 Kompletní UML.
Podrobnější informace viz Superstructure, kapitola 2.2 Compliance Levels.

Pro zkoušku toto není důležité, ale pokud se k této kapitole (resp. přímo textu ve standardu) vrátíte později (až projdete text k základní úrovni), pochopíte, jak tyto úrovně souvisí s úrovněmi znalostí potřebnými k jednotlivým zkouškám.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.