UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Třídy (Classes)

Classes diagram of the Kernel package
Třída Class

Třída Class je specializací třídy Classifier poskytující atributy a operace. Třída popisuje množinu instancí, které mají stejné vlastnosti (feature): atributy, operace, omezení a sémantiku.

Atributy třídy jsou reprezentovány instancemi třídy Property. Některé tyto atributy mohou reprezentovat navigační konce binární asociace.

Třída nesmí přistupovat k atributům a operacím s viditelností private jiné třídy. Stejně tak nesmí přistupovat k atributům a operacím s viditelností protected, pokud nejde o předka.

Z abstraktních tříd nelze vytvořit instanci. Abstraktní třída je záměrně neúplná.

Notace

Třída je zobrazena s použitím symbolu klasifikátoru. Protože třída je nejpoužívanější klasifikátor, klíčové slovo class ve francouzských uvozovkách nad jménem třídy není třeba zobrazovat.

Třída se zobrazuje jako obdélník rozdělený do oddílů (compartments). Jsou tři základní oddíly: pro název třídy, pro atributy a pro operace. Lze však použít i další oddíly např. pro omezení. Oddíly jsou odděleny vodorovnou linkou.

Příklad: Různá zobrazení tříd

UML standard žádnou konvenci pojmenování tříd nenařizuje, pouze doporučuje (viz Style Guidelines ve standardu). Většina UML uživatelů však používá velbloudí zápis (tj. první písmeno slova (a to i toho prvního) velké, zbytek malý).

Název abstraktní třídy se zobrazuje kurzívou. Volitelně lze také zadat řetězec vlastnosti (property string) {abstract} pod název třídy.

Atributy a operace je možné zobrazovat např. seskupeně dle viditelnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.