UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Specifikace instance (Instance Specification)

Instances diagram of the Kernel package

Upřesnění (či chcete-li specifikace) instance (třída InstanceSpecification) blíže konkretizuje danou instanci třídy v modelu (pojmy instance a objekt jsou synonyma). Slot představuje hodnotu instance elementu uvnitř struktury upřesňované instance. To zní hodně složitě, zkusme si to vysvětlit obšírněji. Strukturovaným elementem je myšlen element mající nějakou strukturu, typicky vlastnící nějaké elementy odvozené od třídy StructuralFeature (tato třída bude popsána v jedné z dalších kapitol). Takovým elementem může být třída Class (ano, třída). Třída má atributy, což není nic jiného než třída Property, která rozšiřuje právě třídu StructuralFeature. Pokud uděláme instanci třídy, musíme samozřejmě udělat instance jednotlivých atributů. A právě tyto instance atributů jsou hledanými „sloty“.

Příklad: Sloty

Třída Slot

Třída Slot je používaná pro určení hodnoty či hodnot konkrétní strukturální vlastnosti instance dané entity. Slot je vlastněn specifikací instance.

Asociace Value [*] určuje hodnotu či hodnoty odpovídající definici vlastnosti (feature), kterou vlastní konkrétní specifikace instance.

Notace: viz Upřesnění instance (instance specification).

Třída InstanceSpecification

Popis instance (třída InstanceSpecification) je prvek, který reprezentuje instanci nějaké třídy v modelu systému.

Notace

Zákres popisu instance vychází ze stejné notace jako její klasifikátor (Classifier), pouze v místě, kde se zobrazuje jméno klasifikátoru, se použije zápis:

[Název_instance]:Název klasifikátoru

Název je volitelný.

Pokud má popis instance definovanou hodnotu, pak popis hodnoty je zobrazen buďto po znaku = (rovnítko) následovaným jménem nebo bez rovnítka pod jménem. Pokud je popis instance zobrazen za použití uzavřeného tvaru (např. obdélníku) obsahující název, pak popis hodnoty je uveden uvnitř daného uzavřeného tvaru.
Příklad: Notace popisu instance

Sloty jsou zobrazovány podobně jako strukturální vlastnosti. Tam, kde vlastnost bývá zobrazována textově v nějaké oblasti, pak na tomto místě je zobrazen slot textově jako vlastnost následovaná rovnítkem a popisem hodnoty. Další vlastnosti jako např. typ je zobrazen volitelně.

Popis instance, jejímž klasifikátorem je asociace, reprezentuje spojení a je zobrazena stejnou notací jako asociace. Pokud je zřejmé, že se zobrazuje spojení a nikoliv asociace, není nutné zobrazit názvy podtržením. Názvy konců mohou být uvedeny. Dále mohou být zobrazeny navigační šipky, pokud instance asociace (nazývaná link) splňuje směrovost asociací.


Příklad: Sloty a link

Hodnota slotu pro atribut může být zobrazena podobně jako notace pro link (spojení). Nepřerušovaná čára vede z vlastnící instance do cílové. Název atributu je zobrazen na konci. Orientace šipky může být pouze jedním směrem a to k cíli.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.