UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Určování hodnot (Value Specification)

Expressions diagram of the Kernel package
Třída ValueSpecification

Abstraktní třída ValueSpecification je používaná pro identifikaci hodnoty nebo hodnot v modelu. Může odkazovat na instanci nebo může být výrazem vyjadřujícím instanci či instance.

Notace: žádná obecná není.

Poskytovaná hodnota může být jedna, ale také žádná či množina hodnot. Je vyžadováno, aby vrácená hodnota (či hodnoty) měla (měly) v daném kontextu smysl.

Důležité metody třídy:
  • integerValue() – vrací hodnotu typu Integer, je-li možné ji spočíst.
  • booleanValue() – vrací hodnotu typu Boolean, je-li možné ji spočíst.
  • realValue() – vrací hodnotu typu Real, je-li možné ji spočíst. Zavedeno v UML 2.4.1.
  • stringValue() – vrací hodnotu typu String, je-li možné ji spočíst.
  • unlimitedValue() – vrací hodnotu typu UnlimitedNatural, je-li možné ji spočíst.
  • isNull() – vrací true, je-li hodnota null.
Třída Expression

Třída Expression zachycuje stromovou strukturu symbolů, které představují (klidně prázdnou) množinu hodnot. Výraz (expression) reprezentuje vnitřní či koncový uzel ve stromu. Pokud není definován operand, jedná se o koncový uzel. Pokud je operand definován, pak Expression je operátor pro operand(y).

Notace: výchozí notace: výraz bez operandů je zobrazen svými symboly bez uvozovek. Výraz s operandy je zobrazen svými symboly následovaný kulatými závorkami, ve kterých jsou postupně jednotlivé operandy.

Příklady:
• xor
• else
• plus (x, 1)
• x+1

Příklady:
Příklad: Value Specification

Pokud se podíváte na příklad s výrazem, pak zjistíte, že nejde o nic jiného, než o návrhový vzor Kompozice (pokud nevíte, co jsou návrhové vzory, nic si z toho nedělejte, ve zkoušce OCUP rozhodně ze vzorů zkoušeni nebudete).

Návrhový vzor Kompozice
Třída OpaqueExpression

Třída OpaqueExpression představuje neinterpretovatelný textový výraz, který vyjadřuje (klidně prázdnou) množinu hodnot. Výraz je jazykově závislý řetězec používaný k popisu hodnot(y). Volitelně lze určit jazyk (atribut language). Pokud však není atribut language prázdný, musí kardinalita language odpovídat kardinalitě atributu body.

Notace: Výraz je zobrazován jako text v syntaxi daného jazyka. Pokud je zadán jazyk, pak je tento zobrazen ve složených závorkách.

Příklady:
  • x > 0
  • {OCL} a > b and self.size > a
  • Average hours Works per week
Třída InstanceValue

Třída InstanceValue je přesný popis hodnoty identifikující instanci.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.