UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Vlastnosti (Features)

Features diagram of the Kernel package
Třída Feature

Vlastnost (anglicky feature, třída Feature) slouží k popisu strukturální nebo chovací charakteristiky klasifikátoru instance (tj. třídy Classifier).

Třída Feature je abstraktní metatřída.

Atribut isStatic: Boolean říká, zda vlastnost určuje konkrétní instanci určenou klasifikátorem nebo klasifikátor jako takový (true). Výchozí hodnota je false. Jinými slovy pokud je isStatic false, pak pro každou instanci klasifikátoru může vlastnost nabývat jiných hodnot. Pokud je true, pak je jedna hodnota platná pro všechny instance klasifikátoru.

Notace

Žádná notace není definována.

Statické vlastnosti jsou podtržené.

Třída StructuralFeature

Strukturální vlastnost (třída StructuralFeature) je abstraktní metatřída, která popisuje typovou strukturu instance klasifikátoru. Typickou strukturální třídou je atribut třídy.

Díky specializaci třídy MultiplicityElement podporuje násobnost, která určuje kardinalitu kolekce hodnot asociovaných s instancí strukturální vlastnosti.

Atribut isReadOnly říká, zda hodnota může být tím, kdo třídu používá, modifikována či pouze čtena.

Notace

Pokud je atribut isReadOnly true, je volitelně (tj. může být potlačeno) uvedeno {readonly} jako součást notace strukturální vlastnosti.

Třída BehavioralFeature

Chovací vlastnost (třída BehavioralFeature) je abstraktní třída, která určuje chování dané instance. Typickým příkladem je metoda třídy.


Asociace ownerParameter určuje uspořádanou množinu parametrů.

Chovací vlastnost může vyvolat výjimky díky asociaci na třídu Types.

Třída Parameter

Parametr je upřesnění argumentu, který je zpracováván chovací vlastností nebo touto vlastností navrácen. Parametr má typ, násobnost a směr. Volitelně lze zadat i název a výchozí hodnotu. Pokud není název určen, pak je parametr dán svým pořadím.

Povinný atribut direction typu ParameterDirectionKind definuje směr parametru. Pokud není směr výslovně určen, pak výchozí hodnota je in.

Notace

Ve standardu je uvedeno, že notaci určuje potomek. Nejčastěji se používá následující:

[směr] název: typ [násobnost] [=výchozí hodnota][{řetězec vlastností}]

Řetězec vlastností (property string) parametru může být jedna z hodnot známých pro vlastnosti (properties), např. {ordered} či {nonunique}.

Výčtový typ ParameterDirectionKind

Směr a jeho význam:
  • in – Hodnota parametru je poskytována volanému.
  • out – Hodnota parametru je poskytována volajícímu.
  • inout – Hodnota parametr je předána volanému, který ji může změnit, a následně je poskytnuta zpět volajícímu.
  • return – Podobné jako out, pouze s tím rozdílem, že return určuje návratovou hodnotu chovací vlastnosti.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.