UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Základní koncept (Basic concepts)

Základy UML jsou uvedeny v balíku Kernel metamodelu. Následující část popisuje oblast nazvanou Root diagram of the Kernel package.

Root diagram of the Kernel package

Třída Element

Abstraktní třída, od které je vše ostatní odvozeno (superclass), se zove Element. Tato třída má možnost být vlastněna a také vlastnit další prvky typu Element. Instance třídy Element nemůže vlastnit sama sebe.

Notace: žádná.

Třída Relationship

Vztahy mezi třídami jsou definovány pomocí abstraktní třídy Relationship, která je přímým potomkem třídy Element. Relationship se odkazuje na jeden nebo více do vztahu zapletených elementů (odvozený atribut relatedElement – pozor, je to množina, tedy není určeno pořadí).

Třída Relationship nemá žádnou sémantiku. Tu definují až potomci.

Notace: žádná.

Třída DirectedRelationship

Koncept poskytovatele a konzumenta (Supplier and client) je implementován pomocí abstraktní třídy DirectedRelationship. Množina relatedElements je rozdělena na dvě podmnožiny: source a target. Ty elementy, které něco poskytují (poskytovatelé, suppliers), jsou v množině source, ostatní, které něco vyžadují (konzumenti, clients), jsou v množině target. Jde o jednosměrný vztah.

DirectedRelationship nemá definovanou žádnou sémantiku, ta je definována v potomcích (např. Generalization, PackageMerge).

Notace: žádná.

Třída Comment

Třída Comment je v této kapitole jediná, jež není abstraktní. Obsahuje atribut body, ve kterém je text komentáře. Často se také pro něj používá slovo poznámka (note).

Notace: Poznámka je v obdélníkové oblasti s ohnutým pravým horním rožkem. Poznámka může (ale nemusí) být spojená s libovolným dalším elementem či dalšími elementy pomocí přerušované čáry.


Příklad: Poznámka

Uvědomte si zásadní věc: poznámka opravdu může být spojena s libovolným elementem (či elementy), tedy i s relací, jinou poznámkou ba i sama se sebou.

Příklad: Poznámka

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.