UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Závislosti (Dependencies)

Contents of Dependencies package
Třída Dependency

Závislost (třída Dependency) je vztah, říkající, že jeden či více elementů (závislý prvek) pro svou specifikaci či implementaci vyžaduje jeden či více jiných elementů (vyžadovaný prvek). Současně to znamená, že změna ve vyžadovaném elementu může (tedy nemusí) vést k nutnosti provést změny i v závislém elementu.
Názvosloví závislostí

Bez vyžadovaného elementu je ten závislý neúplný.

Závislost je vhodná např. pro sledování závislostí mezi jednotlivými programovými jednotkami či k identifikaci nutnosti provést změny v závislých elementech, pokud je provedena změna ve vyžadovaných.

Notace

Přerušovaná čára s šipkou u vyžadovaného elementu. Volitelně lze používat stereotypy a/nebo název závislosti. Pokud je element závislý na více jiných elementech, lze vést jednu šipku, které se pak rozvětví na více (ke každému vyžadovanému elementu jedna).

Třída Abstraction

Třída Abstraction určuje vztah (závislost) mezi týmž konceptem, ale na různé úrovni abstrakce.
Příklad: Abstrakce

Mapování je kompozice výrazů (OpaqueExpression), které specifikují abstrakci mezi vyžadovaným prvkem a závislým prvkem. V některých případech (např. Derivation) jde obvykle o formální mapování jedním směrem, v jiných případech (např. Trace) je mapování neformální a obousměrné. Mapování je nepovinné.

Abstrakce má předdefinované stereotypy («derive», «refine», «trace»).

Pokud má abstrakce více než jeden závislý prvek, pak je vyžadovaný prvek mapován na více závislých prvků jako na skupinu (např. analytická třída X může být rozdělena na více tříd na úrovni návrhu).

Třída Realization

Závislost typu Realization je specifikací třídy Abstraction. Vyžadovaný prvek je specifikace, závislý prvek je implementace. Pojem implementace ovšem není ve standardu definován. Obecně ji chápejme jako implikaci vylepšení či rozšíření v daném kontextu.

Pozor v notaci na zakončení (hrot šipky), je jiné než u ostatních závislostí.
Příklad: Realizace

Třída Substitution

Závislost typu Substitution (záměna) určuje instance nezávislých elementů, které mohou být nahrazeny instancemi elementů jiných (např. pokud dvě instance různých tříd implementují stejné rozhraní).
Příklad: Substituce

Třída Usage

Jde o závislost, kdy jeden element vyžaduje jiný (či jiné) element(y) pro svou implementaci nebo pro vykonání operace. Tato závislost se používá při implementaci, nikoliv však v případě specifikace (tedy např. nelze použít pro rozhraní na rozdíl např. od normální závislosti).
Příklad: Použití

Třída Permission

Třída Permission byla v původním návrhu UML verze 2 jako potomek třídy Dependency, ale pak byla odstraněna. Bohužel ve zkoušce OCUP se na ni údajně mohou optat.

Závislost typu Permission říká, že závislý element může přistupovat k private položkám nezávislého elementu.
Příklad: Povolení

Žádné komentáře:

Okomentovat

Líbila se vám právě přečtená kapitola?

Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.