UPOZORNĚNÍ

Zkoušky OCUP Fundamental a OCUP Intermediate již není možné absolvovat. Nově jsou k dispozici OCUP 2 Foundation a OCUP 2 Intermediate. Texty uvedené na těchto neodpovídají plně novým zkouškám. Aktuální text najdete na nových stránkách.

Testy znalostí UML

Chcete si kdykoliv před, při nebo po čtení těchto stránek udělat test znalostí UML? Máte možnost absolvovat takový, který připravil autor těchto stránek. Vše podstatné najdete na http://www.kurzy-uml.cz.

Obsah

 1. OCUP.CZ Hlavní stránka
 2. Úvod
 3. UML
  1. Standard UML
 4. OCUP – Certifikace znalostí UML 2
  1. Úrovně znalostí
  2. Jak na vlastní zkoušku
 5. OCUP – Fundamental
  1. Jak číst UML standard, část Superstructure
  2. Miscellaneous basic notation
  3. Diagramy tříd (Class diagrams)
   1. Základní koncept (Basic Concept)
   2. Jmenné prostory (Namespaces)
   3. Typové prvky (Typed Elements)
   4. Násobnost (Multiplicity)
   5. Určování hodnot (Value Specification)
   6. Omezení (Constraints)
   7. Specifikace instance (Instance Specification)
   8. Klasifikátory (Classifiers)
   9. Vlastnosti (Features)
   10. Operace (Operations)
   11. Vlastnosti, někdy též atributy (Properties)
   12. Asociace (Associations)
   13. Třídy (Classes)
   14. Generalizace (Generalization)
   15. Balíky (Packages)
   16. Závislosti (Dependencies)
   17. Rozhraní (Interfaces)
  4. Základy chování (Behavior Basis)
   1. Způsoby volání chování (balík Communication)
  5. Diagram aktivit (Activity Diagrams)
   1. Hrany neboli též toky (třídy ControlFlow a ObjectFlow)
   2. Řídící uzly (Control Nodes)
  6. Diagramy interakcí (Interactions)
   1. Sekvenční diagramy
   2. Výměna zpráv (třída Message)
  7. Případy užití (Use Cases)
  8. Klíčová slova a stereotypy v UML
 6. OCUP - Intermediate
  1. Diagramy složených struktur (Composite Structure Diagrams)
   1. Porty (Ports)
  2. Komponentové diagramy (Component Diagrams)
  3. Struktura akcí (Action Model) 
   1. Akce vyvolávající chování (Invocation Actions)
   2. Objektové akce (Object Actions)
   3. Akce pracující s vlastnostmi (Structural Feature Actions)
   4. Akce instancí asociací (Link Actions)
   5. Akce proměnných (Variable Actions)
   6. Další akce (Other Intermediate Actions)
  4. Pokročilé diagramy aktivit (Activity Diagrams)
   1. Balík Activities::IntermediateActivities
   2. Balík Activities::StructuredActivities
  5. Diagramy interakcí (Interaction Diagrams)
   1. Kombinované fragmenty (Combined Fragments)
   2. Brány (Gates)
   3. Použití interakcí (Interaction Use)
   4. Sekvenční diagram z pohledu metamodelu
  6. Stavové diagramy (States Machines)
  7. Diagramy nasazení (Deployment Diagrams)
  8. Profily (Profiles)
 7. OCUP - Advanced
  1. Diagram tříd (Class Diagrams)
   1. Asociační třída
   2. Generalizační množiny
  2. Diagramy složených struktur (Composite Structure Diagrams)
  3. Komponentové diagramy (Component Diagrams)
  4. Struktura akcí (Action Modeling)
  5. Diagramy aktivit (Activity Diagrams)
   1. Balík Activities::CompleteActivities
   2. Balík Activities::CompleteStructuredActivities
   3. Balík Activities::ExtraStructuredActivities
  6. Diagramy nasazení s komponentami (Deployment Diagrams with Components)
  7. Stavové diagramy - diagramy protokolu (State Machine Diagrams - Protocol State Machine)
  8. Další pokročilé koncepty (Miscellaneous Advanced Constructs)
   1. Balík AuxiliaryConstructs::InformationFlows
   2. Balík AuxiliaryConstructs::Models
   3. Balík AuxiliaryConstructs::Templates
  9. Architektura jazyka (Language Architecture)
  10. OCL (Object Constraint Language)
 8. Závěr 
 9. Literatura
 10. Příloha A: Notační plachty
  1. Notační plachty pro úroveň Fundamental
  2. Notační plachty pro úroveň Intermediate
  3. Notační plachty pro úroveň Advanced 
 11. Příloha B: Příklady testových otázek
  1. Úroveň Fundamental
  2. Úroveň Intermediate
  3. Úroveň Advanced 
 12. Příloha C: Některé vyřešené otázky z knihy [ocup-cg]
 13. Příloha D: Chyby v knize [ocup-cg]
 14. Příloha E: Změny v UML a jejich dopad na text v knize
Další informace na těchto stránkách:
 1. Papírová podoba webu
 2. Historie změn OCUP.CZ
 3. Školení UML a příprava ke zkoušce OCUP
 4. Obdarování
 5. Autorská práva

  Líbila se vám právě přečtená kapitola?

  Líbil se vám článek? Přinesl vám užitek? Pokud ano, můžete mi zaslat pár drobných, čímž jednak dáte najevo, že se vám tu opravdu líbilo, a jednak mi ukážete, že má práce není zbytečná. Informace o darovací platbě zde.